Kami tidak menghasilkan sumber
Kami hanya penumpang internet

Laman utama U211597

Sumber yang dikongsi beliau
Bab 01 Mengenali Pejabat 2013.wmv Video 38MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 02 Program Antara Muka Pejabat 2013.wmv Video 44MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 03 Operasi Asas Dokumen.wmv Video 64MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 04 Input dan Penyuntingan Teks.wmv Video 59MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 05 Pemformatan teks dan perenggan.wmv Video 77MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 06 Page Format dan Reka Bentuk Tata Letak.wmv Video 76MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 07 Pengeluaran dan Borang Grafik.wmv Video 93MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 08 Percetakan dan Dokumentasi Lain.wmv Video 98MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 09 Operasi Asas Excel + 2013 Borang.wmv Video 107MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 10 Formula dan Fungsi.wmv Video 76MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 11 Menganalisis dan Memproses Data.wmv Video 91MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 12 Percetakan dan Aplikasi Web untuk Worksheets.wmv Video 84MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 13 Operasi Asas Persembahan.wmv Video 52MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 14 Operasi Objek Media dalam Pembentangan.wmv Video 71MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 15 Interaksi dan Animasi Slide.wmv Video 75MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 16 Slide menunjukkan dan output.wmv Video 55MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 17 Access + 2013 Database Foundation.wmv Video 91MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 18 Menguruskan Pangkalan Data.wmv Video 74MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 19 Menggunakan Outlook untuk Menghantar dan Menerima Mel.wmv Video 94MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 20 Penerbitan Penerbit.wmv Video 78MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 21 Menggunakan Notebook OneNote.wmv Video 73MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 22 Pejabat Kerjasama antara Komponen Pejabat.wmv Video 76MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 23 Macros dan VBAs di Office + 2013.wmv Video 62MB 4 2017-05-31 01:42
Kemahiran Operasi Bab 24 Office + 2013.wmv Video 50MB 4 2017-05-31 01:42
Bab 01 Mengenali Pejabat 2013.ppt Dokumen 244KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 02 Program Antara Muka Pejabat 2013.ppt Dokumen 578KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 03 Operasi Asas Dokumen.ppt Dokumen 205KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 04 Input dan Penyuntingan Teks.ppt Dokumen 210KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 05 Pemformatan teks dan perenggan.ppt Dokumen 616KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 06 Page Format dan Reka Bentuk Tata Letak.ppt Dokumen 366KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 07 Pengeluaran dan Borang Grafik.ppt Dokumen 229KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 08 Percetakan dan Dokumentasi Lain.ppt Dokumen 242KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 09 Borang Operasi Asas Excel 2013.ppt Dokumen 143KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 10 Formula dan Fungsi.ppt Dokumen 428KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 11 Menganalisis dan Memproses Data.ppt Dokumen 340KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 12 Percetakan dan Aplikasi Web untuk Worksheets.ppt Dokumen 141KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 13 Operasi Asas Persembahan.ppt Dokumen 143KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 14 Operasi Objek Media dalam Pembentangan.ppt Dokumen 725KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 15 Interaksi dan Animasi Slide.ppt Dokumen 437KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 16 Slide menunjukkan dan output.ppt Dokumen 200KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 17 Akses 2013 Pangkalan Data Pangkalan Data.ppt Dokumen 407KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 18 Menguruskan Pangkalan Data.ppt Dokumen 447KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 19 Menggunakan Outlook untuk Menghantar dan Menerima Mel.ppt Dokumen 558KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 20 Penerbitan Penerbit.ppt Dokumen 386KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 21 Menggunakan Notebook OneNote.ppt Dokumen 438KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 22 Pejabat Kerjasama antara Komponen Pejabat.ppt Dokumen 296KB 4 2017-05-31 01:42
Bab 23 Makro dan VBA di Pejabat 2013.ppt Dokumen 539KB 4 2017-05-31 01:42
Petua Operasi Bab 24 Pejabat 2013.ppt Dokumen 140KB 4 2017-05-31 01:42
Office2013 dari kemasukan ke video mahir (dengan pemberian) Folder 1.7GB 4 2017-05-25 16:19
1
Lajur pembekal