Kami tidak menghasilkan sumber
Kami hanya penumpang internet

Laman utama U229754

Sumber yang dikongsi beliau
1.1 Pengenalan kepada Android.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
1.2 Android penciptaan projek dan deskripsi struktur kejuruteraan.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.1 Kawalan kali pertama: LinearLayout, RelativeLayou.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.10 Main balik video: MediaPlayer, VideoView.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.11 Bar Kemajuan dan Pelayaran Web: ProgressBar, WebView.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.2 Paparan teks: TextView.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.3 Pengeditan Teks: EditTeks.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.4 Kawalan Butang: Butang.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.5 Paparan imej: ImageView.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.6 Radio Pilih Multi-Button: RadioButton, CheckBox.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.7 Kesan Animasi Biasa: Animasi.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.8 Kawalan Menu: Menu.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
2.9 Tarikh Masa: DatePicker, TimePicker.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
3.1 Panggil, teks, hantar surat.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
3.2 Pemilihan Teks: Spinner.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
3.3 Penyesuai Data: Penyesuai.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
3.4 Pemilihan Gambar: Gallery, Switcher.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
3.5 Penggunaan ListView.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
3.6 Penggunaan GridView.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
3.7 Penggunaan dan penyesuaian dialog.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
3.8 ViewFlipper mencapai halaman gelongsor kiri dan kanan.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
4.1 Melompat antara aktiviti dan pemindahan data.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
4.10 Menggunakan Penyedia Kandungan untuk menyimpan data.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
4.2 Aktiviti kitaran hayat.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
4.3 Menggunakan SQLiteDataBase.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
4.4 SQLiteDataBase operasi data.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
4.5 SQLiteDataBase kemahiran praktikal.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
4.6 Penggunaan mesej Thread dan Handler.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
Beban halaman 4.7.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
4.8 Menggunakan SharedPreferences untuk Menyimpan Data.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
4.9 Menggunakan fail untuk menyimpan data.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
5.1 Kepelbagaian dan penggunaan kelas akses rangkaian.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
5.2 Memahami dan memahami dokumentasi antara muka.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
5.3 Analisis dan penggunaan data format JSON.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
5.4 Antara muka penyegaran tak segerak pelbagai thread.ppt Dokumen 2MB 29 2017-05-30 20:34
Courseware Folder 67MB 29 2017-05-25 14:23
1
Lajur pembekal