Kami tidak menghasilkan sumber
Kami hanya penumpang internet

Laman utama U776326

Sumber yang dikongsi beliau
Bab 35 Menggunakan Makro.mp4 Video 103MB 2 2017-05-14 23:26
Bab 36 Memasukkan Komen dan Menggunakan Semakan.mp4 Video 91MB 2 2017-05-14 23:26
Bab 37 Dokumen Percetakan dan Eksport.mp4 Video 104MB 2 2017-05-14 23:26
Bab 3 Pengenalan kepada Interface Operasi Word2016.mp4 Video 39MB 2 2017-05-14 23:26
Bab 4 Mula dan Keluar dari Word2016.mp4 Video 113MB 2 2017-05-14 23:26
Bab 5 Isu Keserasian Antara Versi Yang Berbeza.mp4 Video 40MB 2 2017-05-14 23:26
Bab 6 Operasi Asas Dokumen.mp4 Video 49MB 2 2017-05-14 23:26
Bab 7 Perkongsian Dokumen.mp4 Video 34MB 2 2017-05-14 23:26
Bab 8 Operasi Asas Teks.mp4 Video 119MB 2 2017-05-14 23:26
Bab 9 Pandangan dan Operasi Tetingkap Dokumen.mp4 Video 144MB 2 2017-05-14 23:26
Alat pengaktifan Office2016.exe Perisian 5MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 10 Format Biasa untuk Menetapkan Teks.mp4 Video 75MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 11 Menetapkan Kesan Khusus Teks.mp4 Video 82MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 12 Perincian terperinci perenggan.mp4 Video 125MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 13 Format Sempadan dan Format Shading.mp4 Video 70MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 14 Buletin dan Penomboran Word dan Chinese Layout.mp4 Video 136MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 15 Penciptaan Tab Tergenti.mp4 Video 64MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 16 Penggunaan Cari dan Ganti.mp4 Video 165MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 17 Memasukkan Gambar.mp4 Video 62MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 18 Mengedit dan Mengedit Gambar.mp4 Video 106MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 19 Memasukkan AutoShapes.mp4 Video 53MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 1 Fungsi dan Fungsi Word2016.mp4 Video 39MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 20 Menggunakan Grafik SmartArt.mp4 Video 60MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 21 Pengaturan Perkataan Seni.mp4 Video 33MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 22 Menetapkan Kotak Teks.mp4 Video 52MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 23 Memasukkan Carta Excel dan Formula.mp4 Video 78MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 24 Memasukkan Objek dan Tenggelam.mp4 Video 52MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 25 Page Persediaan dan Kesan Lajur Dokumen.mp4 Video 107MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 26 Menambah Pengepala dan Pengaki.mp4 Video 218MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 27 Membuat Borang.mp4 Video 56MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 28 Menyediakan borang.mp4 Video 81MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 29 Penyusun dan Penghitungan Jadual.mp4 Video 54MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 2 Pengenalan kepada Ciri Baru Word2016.mp4 Video 76MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 30 Operasi Berkaitan pada Tetapan Gaya.mp4 Video 115MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 31 Menetapkan Tahap Tajuk Menggunakan Paparan Garis Besar.mp4 Video 81MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 32 Senarai Multilevel dan Set Gaya.mp4 Video 89MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 33 Membuat Direktori Dokumen.mp4 Video 116MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 34 Memasukkan nota kaki, nota dan keterangan.mp4 Video 74MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 35 Menggunakan Makro.mp4 Video 103MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 36 Memasukkan Komen dan Menggunakan Semakan.mp4 Video 91MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 37 Dokumen Percetakan dan Eksport.mp4 Video 104MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 3 Pengenalan kepada Interface Operasi Word2016.mp4 Video 39MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 4 Mula dan Keluar dari Word2016.mp4 Video 113MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 5 Isu Keserasian Antara Versi Yang Berbeza.mp4 Video 40MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 6 Operasi Asas Dokumen.mp4 Video 49MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 7 Perkongsian Dokumen.mp4 Video 34MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 8 Operasi Asas Teks.mp4 Video 119MB 0 2017-05-14 23:26
Bab 9 Pandangan dan Operasi Tetingkap Dokumen.mp4 Video 144MB 0 2017-05-14 23:26
Pejabat 2016 (dengan alat pengaktifan) Folder 3.1GB 2 2017-05-14 23:26
Pejabat 2016 (dengan alat pengaktifan) Folder 3.1GB 0 2017-05-14 23:26
12Halaman seterusnya
Lajur pembekal